Skillnaden mellan böcker och serietidningar

Är det stora skillnader mellan böcker och serietidningar?

Naturligtvis kommer det aldrig att kunna sägas att det inte finns några skillnader mellan serietidningar och böcker. Den stora skillnaden är dock troligtvis hur olika människor uppfattar dem. Vad som kan sägas är att båda dessa media ger läsaren en berättelse. Detta då om det jämförs med skönlitteraturen rörande böcker. Det kommer dock att vara en stor skillnad enligt många gällande inlevelsen i en bok gentemot en serietidning. Egentligen kan detta vara självklart för de flesta då serietidningen visar bilder på historien, medan den som läser en bok får skapa bilderna i sitt undermedvetna.

Så ser bokläsaren på de böcker denne läser

Den som läser böcker kan göra detta av två anledningar. Den ena kommer att vara för att få en spännande och intressant resa i skönlitteraturens värld. Den andra anledningen är att denne vill ha reda på fakta och lära sig något de inte känner till. När det handlar om att ta reda på fakta ur böckernas värld kommer boken att ses precis som sågen som kapar brädan för snickaren. Det vill säga ett rent verktyg för att uppnå något. Är du den som läser skönlitteratur och väljer böcker, kommer du att göra detta för att du anser att behållningen i en bok är större. Du kommer att vara den som aktar boken högre än filmen och den som säger att de aldrig får samma upplevelse av en serietidning. Här handlar det om ett verktyg som sänder dig in i den värld du läser om.

Så ser den som gillar serier på serietidningen

Till skillnad mot de som läser böcker, så kommer de som läser serietidningar många gånger också gilla böcker. Att de föredrar serietidningar beror helt enkelt på enkelheten att läsa dem, samt den spänning de känner av kombinationen mellan bilder och text. Ibland kallas dessa människor av bokläsare för förslöade sinnen. Detta är för serietidningsälskaren dock inte sant. Här får de en upplevelse som för dem är lika stark som för den som läser en bok. Helt enkelt handlar det bara om vad du själv är för en person och vad just du gillar att läsa.

Jun 11, 2017 | Posted by in Samlande | Comments Off on Skillnaden mellan böcker och serietidningar
seriegrossisten. All Rights Reserved.