Att vara den som skapar en serietidning

Som ung kommer du garanterat att vara den som läser en eller annan serietidning i någon form. För en del blir detta något de gillar och köper varje nummer av sina favorittidningar. För andra som kommer upp lite i ålder så kommer de att behålla sitt intresse. Här kommer det då i ett senare skede att handla om att samla på serietidningar och se ett kommande eller aktuellt värde i detta. Efter detta finns det de som blir väldigt inspirerade av serier och de magasin de läser. Dessa har ett brinnande intresse att skapa en egen serietidning. I detta fall kommer dessa människor att kunna räknas till de som kallas för konstnärer. Det handlar inte bara om att måla vackra tavlor, utan en konstnär kan vara så mycket annat.

När du är den som vill skapa en egen serietidning så måste du naturligtvis ha vissa essentiella egenskaper. Det första i det fallet kommer naturligtvis att vara en mycket bra idé och historia till denna tidning. Något annat är att du kan skapa egna unika figurer som på ett bra sätt symboliserar det du vill intressera dina läsare för. För att kunna göra detta måste du vara den som kan teckna och fylla i färger där detta behövs. För att kunna göra detta kommer du, precis som konstnären att behöva vissa färger, pennor och verktyg till detta. Nu kommer kanske inte detta att betyda en rad olika sprayfärger och konstnärsmaterial, utan en serietecknare klarar sig oftast med mycket mindre utrustning för att skapa sina alster.

Detta behöver en vanlig konstnär

En vanlig konstnär är den som oftast målar i vattenfärger, akvarell eller pastell. Naturligtvis ingår även oljemålningar och i vissa fall skisser med enbart en blyertspenna. Det normala som en person som räknas som en ”vanlig” konstnär behöver är ett staffli, sina färger och en duk eller ett papper att skapa sin målning på. Detta kommer då att vara den konstnär som skapar sina alster i den form som ska hängas eller placeras på väggen i privata personers hem eller i offentliga lokaler. Detta brukar också i allmänhet vara den konstnär som har det svårast att vara den som tjänar tillräckligt med pengar på sitt arbete.

Att vara en konstnär som använder sprayfärger

När du är den konstnär som använder sig av sprayfärger, så kommer du utan tvekan vara den som ägnar sig åt motivlackering eller en graffitikonstnär. Båda dessa kommer att använda sprayfärger som egentligen är det enda redskap de behöver. Den som ägnar sig åt motivlackering kommer i de flesta fall även vara ägare av en kompressor och en färgspruta. Denna typ av konstnär kommer i många fall att kunna vara mycket närbesläktad med serietidningstecknaren. Här handlar det många gånger om samma motiv, men att de är av en mycket större storlek än det som får plats i en serietidning.

En tecknare av serier använder oftast pennan

När det handlar om tecknare av serier så finns det de som gör små korta serier med 3-4 bilder i dagspressen, medan det finns andra som tecknar hela serietidningar. Idag kommer allt detta arbete dock inte att behöva göras för hand, utan datorn har i många lägen tagit över det manuella arbetet. Hur som helst är grunden i en serietidningstecknares verktygslåda en blyertspenna. Här skapar han eller hon de enkla drag med pennan som gör figurerna i serien det handlar om. Efter detta är det andra människor som tar vid och fyller i färgerna. När du börjar som tecknare av en serie, kommer du dock att vara den som får utföra alla momenten på egen hand.

Finns det någon framtid för tecknare av serier

Om det finns en framtid för tecknade serier, och att vara skapare av dessa? Jo, det kommer alltid att finnas ett sug efter serietidningar. Detta även om Youtube och alla andra digitala kanaler tar över mer och mer. Det handlar helt enkelt om att vara den som håller något annat än mobiltelefonen i handen. Hur som helst kommer detta att leda till att det krävs en högre kvalitet på alla serier som tecknas, då de idag måste konkurrera med den digitala världen. Är det så att du vill bli en av dagens moderna serietidningstecknare, gäller det verkligen att du har en bra idé och en bra historia. Hur du tecknar serien är inte det som är det allra viktigaste.

Skillnaden mellan böcker och serietidningar

Är det stora skillnader mellan böcker och serietidningar?

Naturligtvis kommer det aldrig att kunna sägas att det inte finns några skillnader mellan serietidningar och böcker. Den stora skillnaden är dock troligtvis hur olika människor uppfattar dem. Vad som kan sägas är att båda dessa media ger läsaren en berättelse. Detta då om det jämförs med skönlitteraturen rörande böcker. Det kommer dock att vara en stor skillnad enligt många gällande inlevelsen i en bok gentemot en serietidning. Egentligen kan detta vara självklart för de flesta då serietidningen visar bilder på historien, medan den som läser en bok får skapa bilderna i sitt undermedvetna.

Så ser bokläsaren på de böcker denne läser

Den som läser böcker kan göra detta av två anledningar. Den ena kommer att vara för att få en spännande och intressant resa i skönlitteraturens värld. Den andra anledningen är att denne vill ha reda på fakta och lära sig något de inte känner till. När det handlar om att ta reda på fakta ur böckernas värld kommer boken att ses precis som sågen som kapar brädan för snickaren. Det vill säga ett rent verktyg för att uppnå något. Är du den som läser skönlitteratur och väljer böcker, kommer du att göra detta för att du anser att behållningen i en bok är större. Du kommer att vara den som aktar boken högre än filmen och den som säger att de aldrig får samma upplevelse av en serietidning. Här handlar det om ett verktyg som sänder dig in i den värld du läser om.

Så ser den som gillar serier på serietidningen

Till skillnad mot de som läser böcker, så kommer de som läser serietidningar många gånger också gilla böcker. Att de föredrar serietidningar beror helt enkelt på enkelheten att läsa dem, samt den spänning de känner av kombinationen mellan bilder och text. Ibland kallas dessa människor av bokläsare för förslöade sinnen. Detta är för serietidningsälskaren dock inte sant. Här får de en upplevelse som för dem är lika stark som för den som läser en bok. Helt enkelt handlar det bara om vad du själv är för en person och vad just du gillar att läsa.

Att finna serietidningar till din samling

Hur finner du de serietidningar du söker?

Att vara samlare av serietidningar kommer att vara ett ständigt sökande efter de som fattas. Graden av svårigheten att finna dessa kommer att ligga i hur långt du kommit i din samling. Det kommer också att beröra vilken typ av serietidningar du väljer att samla på. Här kan till exempel en person som samlar välja att samla på nya serier som kommer ut och hoppas på att dessa ska bli värdefulla. I andra fall kan det gälla en samling av äldre serietidningar eller av de som är mycket sällsynta för att snabbt få ett stort värde i samlingen. Här kommer det mesta att ligga i hur mycket du vill lägga ned i pengar på din samling. Serietidningar finner du på nätet, i handeln samt i specialiserade butiker för begagnade tidningar och på nätet.

Att söka serietidningar på nätet

Idag finns det mesta på Internet och då kommer du naturligtvis att ha möjligheten att finna serietidningar till din samling på denna plats. I första hand kommer det då att gälla alla de olika webbutiker som finns, vilka har specialiserat sig inom detta område. I det fallet kommer det att handla om precis samma typ av försäljning som utförs i de fysiska butikerna. På nätet kommer du även att genom olika marknadsplatser och andra forum att kunna finna likasinnade. I det fallet brukar det finnas möjligheter att både köpa och sälja till varandra och även i vissa fall byta serietidningar. Många gånger finner du även annonser där någon säljer just det nummer du är ute efter. Detta handlar då oftast om de platser där det säljs och köps begagnade artiklar.

Finn dina serietidningar i den fysiska världen

i detta fall talas det då om alla de olika fysiska butiker som finns att handla serietidningar i. Här kommer detta för dig som skapar en samling av nya tidningar att gälla den vanliga handeln. Detta i form av stormarknader, små butiker och tobaksaffärer. Är det så att du samlar på äldre serietidningar kommer du att få besöka de butiker som specialiserat sig på att sälja, byta och köpa dessa tidningar och i många fall även böcker. En mycket bra idé för alla de som har tid, kan vara att anmäla sig till kommunens pappersinsamling. Här kan du som ideell person få hjälpa till att samla in papper och tidningar i staden. Du blir förvånad över hur mycket serietidningar människor faktiskt slänger efter att de läst dem.

Att samla på serietidningar

Finns det något värde i att samla på serietidningar?

En av anledningarna till att det finns människor som samlar på serietidningar är för att det finns ett uppenbart samlarvärde förankrat i det. Idag finns det människor som lägger ned ofantliga summor på sina samlingar. Detta kan många gånger jämföras med alla de som samlar på frimärken. Som brukligt är de serietidningar som är mest sällsynta och de som är svårast att få tag i också de som är mest värdefulla, vilket egentligen inte skiljer sig från några andra typer av samlingar på något speciellt sätt. När du vill ha en komplett samling inom ditt område kommer det alltid att vara mycket kostsamt att färdigställa samlingen.

För att du ska förstå värdet i att samla på serietidningar på det ekonomiska planet så finns det några bra exempel på serietidningar som blivit mycket värda. I det fallet kan det första numret av Action Comics tas upp, då exemplaret är känd som, i skrivande stund, världens dyraste serietidning. Detta nummer såldes senaste gången för en ofantlig summa av 22 miljoner kronor. För många är det således en praktisk omöjlighet att skapa en samling av den kalibern. Börjar du dock samla redan i unga år så kan det snabbt visa sig att vissa av de tidningar du fortfarande har på äldre dagar har ökat kraftigt i värde.

Att tänka på när du samlar på serietidningar

För alla de som är intresserade av att samla på serietidningar så finns det vissa saker som är viktiga att tänka på. Det första är att veta var du finner dem till lägsta pris. Det andra är kvaliteten och skicket på de tidningar du samlar på. Är du samtidigt intresserad av att läsa serietidningar kan detta gå galet i syftet att samla. Varför? Jo, för att eftersom samlare oftast värderar föremål utefter vilket skick de för närvarande befinner sig i, så kan det finnas en inneboende risk i att läsa serietidningar nöjes skull samtidigt som man samlar på dem. Skulle det dock innebära att du har ett oläst nummer som mest samlat damm genom åren, men i övrigt är helt orörd och i nästintill nyskick, så kan du räkna med att det oftast stiger i värde på ett markant vis.

Att fixera sig på pengavärden och serietidningars fluktuerande värden är inte alltid så hemskt viktigt för alla de som ser sitt samlande som en ren hobby och ett fritidsintresse. Då spelar det oftast ingen roll hur dina tidningar ser ut, utan enbart att du har kompletta favoritserier i hemmet. Samlar du däremot på grund monetära anledningar så kommer det att vara mycket viktigt att hålla fingrarna bort från sidorna och förvara dem i enskilda plastförpackningar. Det finns dock ett undantag även för de som samlar i ekonomiskt syfte. Detta gäller då de speciellt sällsynta serietidningarna. Här kan det helt enkelt vara så att de bara finns i lästa skick och då kanske det inte spelar någon roll om du bläddrar försiktigt i dem.