Att samla på serietidningar

Finns det något värde i att samla på serietidningar?

En av anledningarna till att det finns människor som samlar på serietidningar är för att det finns ett uppenbart samlarvärde förankrat i det. Idag finns det människor som lägger ned ofantliga summor på sina samlingar. Detta kan många gånger jämföras med alla de som samlar på frimärken. Som brukligt är de serietidningar som är mest sällsynta och de som är svårast att få tag i också de som är mest värdefulla, vilket egentligen inte skiljer sig från några andra typer av samlingar på något speciellt sätt. När du vill ha en komplett samling inom ditt område kommer det alltid att vara mycket kostsamt att färdigställa samlingen.

För att du ska förstå värdet i att samla på serietidningar på det ekonomiska planet så finns det några bra exempel på serietidningar som blivit mycket värda. I det fallet kan det första numret av Action Comics tas upp, då exemplaret är känd som, i skrivande stund, världens dyraste serietidning. Detta nummer såldes senaste gången för en ofantlig summa av 22 miljoner kronor. För många är det således en praktisk omöjlighet att skapa en samling av den kalibern. Börjar du dock samla redan i unga år så kan det snabbt visa sig att vissa av de tidningar du fortfarande har på äldre dagar har ökat kraftigt i värde.

Att tänka på när du samlar på serietidningar

För alla de som är intresserade av att samla på serietidningar så finns det vissa saker som är viktiga att tänka på. Det första är att veta var du finner dem till lägsta pris. Det andra är kvaliteten och skicket på de tidningar du samlar på. Är du samtidigt intresserad av att läsa serietidningar kan detta gå galet i syftet att samla. Varför? Jo, för att eftersom samlare oftast värderar föremål utefter vilket skick de för närvarande befinner sig i, så kan det finnas en inneboende risk i att läsa serietidningar nöjes skull samtidigt som man samlar på dem. Skulle det dock innebära att du har ett oläst nummer som mest samlat damm genom åren, men i övrigt är helt orörd och i nästintill nyskick, så kan du räkna med att det oftast stiger i värde på ett markant vis.

Att fixera sig på pengavärden och serietidningars fluktuerande värden är inte alltid så hemskt viktigt för alla de som ser sitt samlande som en ren hobby och ett fritidsintresse. Då spelar det oftast ingen roll hur dina tidningar ser ut, utan enbart att du har kompletta favoritserier i hemmet. Samlar du däremot på grund monetära anledningar så kommer det att vara mycket viktigt att hålla fingrarna bort från sidorna och förvara dem i enskilda plastförpackningar. Det finns dock ett undantag även för de som samlar i ekonomiskt syfte. Detta gäller då de speciellt sällsynta serietidningarna. Här kan det helt enkelt vara så att de bara finns i lästa skick och då kanske det inte spelar någon roll om du bläddrar försiktigt i dem.

Apr 12, 2017 | Posted by in Samlande | Comments Off on Att samla på serietidningar
seriegrossisten. All Rights Reserved.